DISPOZIȚIE

privind activitatea

Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

nr. 56/174 din 15 octombrie 2020

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.34 din 13 octombrie 2020, executorie pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare, prin care s-a instituit starea de urgență în sănătate publică în unitățile administrativ-teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă Cod Roșu în baza indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2 prezentați de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (p. 1, 5 și 6), incluzînd și municipiul Chișinău, Dispun:

1. Prezenta Dispoziție completează și prelungește prevederile Dispozițiilor nr.56/96 din 15 iunie 2020, nr. 56/103 din 30 iunie 2020, nr.56/114 din 14 iulie 2020, nr.56/121 din 30 iulie 2020, nr. 56/137 din 01 septembrie, nr. 56/151 din 15 septembrie 2020 și nr. 56/159 din 30 septembrie 2020 și vizează activitatea Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (în continuare: Institut) în perioada 16 – 31 octombrie 2020 inclusiv;

2. Conducătorii de proiecte, directorii de Centre și șeful serviciului personal vor întreprinde toate acțiunile necesare pentru informarea tuturor angajaților Institutului cu textul prezentei Dispoziții;

3. În funcție de evoluția situației epidemiologice din Republica Moldova, termenul indicat va fi revizuit și adus la cunoștință tuturor angajaților.

Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,

director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

 

DISPOZIȚIE

privind activitatea

Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

nr. 56/159 din 30 septembrie 2020

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.33 din 28 septembrie 2020, prin care s-a instituit starea de urgență în sănătate publică în unitățile administrativ-teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă Cod Roșu în baza indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARSCoV-2 până la 15 octombrie 2020 inclusiv, incluzând și municipiul Chișinău, Dispun:

1. Prezenta Dispoziție completează și prelungește prevederile Dispozițiilor nr.56/96 din 15 iunie 2020, nr. 56/103 din 30 iunie 2020, nr.56/114 din 14 iulie 2020, nr.56/121 din 30 iulie 2020, nr. 56/137 din 01 septembrie și nr. 56/151 din 15 septembrie 2020 și vizează activitatea Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (în continuare: Institut) în perioada 01 – 15 octombrie 2020 inclusiv;

2. Conducătorii de proiecte, directorii de Centre și șeful serviciului personal vor întreprinde toate acțiunile necesare pentru informarea tuturor angajaților Institutului cu textul prezentei Dispoziții;

3. În funcție de evoluția situației epidemiologice din Republica Moldova, termenul indicat va fi revizuit și adus la cunoștință tuturor angajaților.

Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,

director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

 

 

DISPOZIȚIE

privind activitatea

Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

nr. 56/151 din 15 septembrie 2020

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.30 din 11 septembrie 2020,  care a stabilit prelungirea stării de urgență de sănătate publică până la 30 septembrie 2020 inclusiv, Dispun:

1. Prezenta Dispoziție completează și prelungește Dispozițiile nr.56/96 din 15 iunie 2020, nr. 56/103 din 30 iunie 2020, nr.56/114 din 14 iulie 2020 și nr.56/121 din 30 iulie 2020 și nr.56/137 din 01 septembrie 2020 și vizează activitatea Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (în continuare: Institut) în perioada 16 – 30 septembrie 2020 inclusiv;

2. Conducătorii de proiecte, directorii de Centre și șeful serviciului personal vor întreprinde toate acțiunile necesare pentru informarea tuturor angajaților Institutului cu textul prezentei Dispoziții;

3. În funcție de evoluția situației epidemiologice din Republica Moldova, termenul indicat va fi revizuit și adus la cunoștință tuturor angajaților.

Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,

director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

 

 

DISPOZIȚIE

privind activitatea

Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

nr. 56/137 din 01 septembrie 2020

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.27 din 26 august 2020,  care a stabilit prelungirea stării de urgență de sănătate publică până la 15 septembrie 2020 inclusiv, Dispun:

1. Prezenta Dispoziție completează și prelungește Dispozițiile nr.56/96 din 15 iunie 2020, nr. 56/103 din 30 iunie 2020, nr.56/114 din 14 iulie 2020 și nr.56/121 din 30 iulie 2020 și vizează activitatea Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (în continuare: Institut) în perioada 01 – 15 septembrie 2020 inclusiv;

2. Conducătorii de proiecte, directorii de Centre și șeful serviciului personal vor întreprinde toate acțiunile necesare pentru informarea tuturor angajaților Institutului cu textul prezentei Dispoziții;

3. În funcție de evoluția situației epidemiologice din Republica Moldova, termenul indicat va fi revizuit și adus la cunoștință tuturor angajaților.

Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,

director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

 

DISPOZIȚIE

privind activitatea

Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

nr. 56/121 din 30 iulie 2020

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.21 din 24 iulie 2020,  care a stabilit prelungirea stării de urgență de sănătate publică până la 31 august 2020, Dispun:

1. Prezenta Dispoziție completează și prelungește Dispozițiile nr.56/96 din 15 iunie 2020, nr. 56/103 din 30 iunie 2020 și nr.56/114 din 14 iulie și vizează activitatea Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (în continuare: Institut) în perioada 01 – 31 august 2020, inclusiv;

2. Conducătorii de proiecte, directorii de Centre și șeful serviciului personal vor întreprinde toate acțiunile necesare pentru informarea tuturor angajaților Institutului cu textul prezentei Dispoziții;

3. În funcție de evoluția situației epidemiologice din Republica Moldova, termenul indicat va fi revizuit și adus la cunoștință tuturor angajaților.

Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,

director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

 

DISPOZIȚIE

privind activitatea

Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

nr. 56/114 din 14 iulie 2020

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.20 din 10 iulie 2020,  care a stabilit prelungirea stării de urgență de sănătate publică până la 31 iulie 2020, Dispun:

1. Prezenta Dispoziție completează și prelungește Dispozițiile nr.56/96 din 15 iunie 2020 și nr. 56/103 din 30 iunie 2020 și vizează activitatea Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (în continuare: Institut) în perioada 16 – 31 iulie 2020, inclusiv;

2. Conducătorii de proiecte, directorii de Centre și șeful serviciului personal vor întreprinde toate acțiunile necesare pentru informarea tuturor angajaților Institutului cu textul prezentei Dispoziții;

3. În funcție de evoluția situației epidemiologice din Republica Moldova, termenul indicat va fi revizuit și adus la cunoștință tuturor angajaților.

Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,

director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

 

 

DISPOZIȚIE

privind activitatea

Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

nr. 56/103 din 30 iunie 2020

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 17 din 23 iunie 2020,  care a stabilit prelungirea stării de urgență de sănătate publică până la 15 iulie 2020, Dispun:

1. Prezenta Dispoziție completează și prelungește Dispoziția nr. 56/96 din 15 iunie 2020 și vizează activitatea Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (în continuare: Institut) în perioada 01-15 iulie 2020 inclusiv;

2. Conducătorii de proiecte, directorii de Centre și șeful serviciului personal vor întreprinde toate acțiunile necesare pentru informarea tuturor angajaților Institutului cu textul prezentei Dispoziții;

3. În funcție de evoluția situației epidemiologice din Republica Moldova, termenul indicat va fi revizuit și adus la cunoștință tuturor angajaților.

Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,

director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

 

 

DISPOZIȚIE

privind elaborarea și prezentarea rapoartelor de activitate pentru semestrul I, anul 2020 

nr. 56/97 din 15 iunie 2020

Luând act de art. 3.3. din Statutul Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Dispun:

1.   Cercetătorii științifici vor elabora și prezenta conducătorilor de proiecte / directorilor de Centre rapoarte de dare de seamă pentru activitatea desfășurată în semestrul I, anul 2020 până la 23 iunie 2020, inclusiv;

2.   Conducătorii de proiecte / directorii de Centre vor elabora și prezenta conducerii Institutului (director, vicedirector, secretar științific) rapoarte de sinteză pentru activitatea desfășurată de către cercetătorii științifici până la 30 iunie 2020, inclusiv;

3.   Secretarul științific va prezenta conducătorilor de proiecte / directorilor de Centre modelul raportului de  dare de seamă pentru activitatea desfășurată;

4.   Responsabil pentru executarea prevederilor prezentei Dispoziții este secretarul științific.

Victor JUC, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,

director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

 

 

DISPOZIȚIE

privind activitatea

Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

nr. 56/96 din 15 iunie 2020

În temeiul Hotărîrii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.10 din 15 mai 2020 prin care s-a declarat pe întregul teritoriu al Republicii Moldova starea de urgență în sănătatea publică pe perioada 16 mai - 30 iunie 2020, cu posibilitatea prelungirii termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice, Hotărîrii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică ne.11 din 15 mai 2020, care a stabilit asigurarea respectării stricte a unor măsuri de control și combatere a infecției de COVID -19, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate libere de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.332 din 3 iunie 2020, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la organizarea muncii în unitățile bugetare din 12 iunie 2020 și a Hotărîrii Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău nr.7 din 14 iunie 2020, Dispun:

1. Prezenta Dispoziție completează și modifică Dispoziția nr.56/85 din 16 mai 2020 și vizează activitatea Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (în continuare: Institut) în perioada 15 - 30 iunie 2020;

2. Luînd ca bază prevederile art. 28.1 din Hotărîrea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.11 din 15 mai 2020 (în continuare: HCNESP nr. 11/2020), art. 1, alin.1) din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la organizarea muncii în instituțiile bugetare nr. 381 din 12 iunie 2020 (în continuare: HG nr. 381/2020) și art.4.2 din Hotărîrea Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău nr.7 din 14 iunie 2020 (în continuare: HCESPMC nr. 7/2020) se prelungește regimul special de lucru, cu atragerea la serviciu doar a personalului stric necesar pentru asigurarea funcționalității Institutului și a entităților sale pentru anumite activități stabilite în comun și agreate de conducere. Vicedirectorul, conducătorii de proiecte, directorii de Centre, secretarul științific, contabilul-șef și șeful serviciului personal vor elabora săptămînal un grafic comun pentru Institut, în cicluri periodice, cu respectarea strictă a prevederilor și măsurilor de control, care să asigure accesul fluidizat al personalului la serviciu;

3. Luînd ca bază prevederile art. 2.9 și art. 28.2 din HCNESP nr. 11/2020, art.1, alin. 2) și alin.3) din HG nr. 381/2020, art.4.3 și art.5 din HCESPMC nr. 7/2020, conducătorii de proiecte, directorii de Centre, secretarul științific și șeful serviciului personal vor facilita maximal posibil desfășurarea muncii la distanță pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă și poate fi exercitată la domiciliu;

4. Luînd ca bază prevederile art. 2.8 și art. 2.10 din HCNESP nr.11/2020 și art.3 din HCESPMC nr.7/2020, conducătorii de proiecte,  directorii de Centre și șeful serviciului personal, împreună cu președintele Comitetului sindical al Institutului, vor asigura organizarea activității, instruirea personalului și amenajarea maximal posibilă a locurilor de muncă cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire conform Ghidului practic aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;

5. Luînd ca bază prevederile art.1, alin. 4) din HG nr. 381/2020, conducătorii de proiecte, directorii de Centre, șeful serviciului personal și președintele Comitetului sindical al Institutului vor informa zilnic directorul Institutului despre imposibilitatea unor angajați de a asigura munca la distanță, în vederea adoptării măsurilor de rigoare, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru dispunerea timpului de staționare;

6. Luînd ca bază prevederile art. 2.9 și art. 8 din HCNESP nr.11/2020 și art.13.2 din HCESPMC nr. 7/2020, personalul cu vîrsta de peste 63 de ani, alte persoane care se regăsesc în zona de risc sau se află în condiții familiale de risc, vor continua activitatea de la distanță și se vor prezenta la locul de muncă doar la solicitarea conducerii Institutului sau a șefilor de entități. Persoanele care cad sub incidența acestor categorii vor prezenta conducătorilor de proiecte/directorilor de Centre sau șefului serviciu personal o dată la două săptămîni rapoarte privind activitatea desfășurată;

7. Luînd ca bază prevederile art. 28.1 și art. 28.2 din HCNESP nr. 11/2020, personalul științific care activează prin cumul extern va continua activitatea de la distanță și se va prezenta la locul de muncă doar la solicitarea conducerii entității sau a Institutului. Persoanele care cad sub incidența acestei categorii vor prezenta conducătorului de proiect o dată la două săptămîni rapoarte privind activitatea desfășurată;

8. Luînd ca bază prevederile art. 27 din HCNESP nr. 11/2020 și art. 5 din HCESPMC nr.7/2020, se stabilește revenirea la regimul din trecut de lucru al Institutului de la 8.00 pînă la 17.00 și pauza de masă de la 12.00 pînă la 13.00;

9. Luînd ca bază prevederile art. 9, alin. 5) din Hotărîrea Guvernului cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate libere de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 332 din 3 iunie 2020 (în continuare: HG nr.332/2020) și art. 3, 4, 5 și 6 din Dispoziția privind activitatea Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice nr.56/71 din 19 martie 2020, art. 2 din Dispoziția privind activitatea Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice nr. 56/72 din 1 aprilie 2020 și art. 2 din Dispoziția privind activitatea Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice nr. 56/80 din 2 mai 2020, se stabilește că prevederile art. nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din prezenta Hotărîre nu se aplică asupra salariaților Institutului, pe motivul că în zilele de 30 martie - 3 aprilie, 7 aprilie - 17 aprilie, 21 aprilie - 24 aprilie și 27 aprilie - 30 aprilie 2020 au activat la distanță, potrivit deciziei directorului Institutului și au prezentat rapoarte zilnice de activitate;    

10. Luînd ca bază prevederile art. 11 și art. 22 din HCNESP nr. 11/2020, se interzice desfășurarea manifestărilor științifice și examinarea tezelor de doctor/doctor habilitat în ședințe publice  (centru, seminar științific de profil, consiliu științific specializat) în incinta Institutului. Manifestările de caracter științific/științifico-aplicati  se transferă sau se vor desfășura în regim online. Examinarea și susținerea tezelor de doctor/doctor habilitat pot fi organizate și desfășurate online, cu respectarea prevederilor ANACEC;

11. Conducătorii de proiecte, directorii de Centre și șeful serviciului personal vor întreprinde toate acțiunile necesare pentru informarea tuturor angajaților Institutului cu textul prezentei Dispoziții;

12. În funcție de evoluția situației epidemiologice din Republica Moldova, termenul indicat va fi revizuit și adus la cunoștință tuturor angajaților.

Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,

director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

 

 

DISPOZIȚIE

privind activitatea

Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

nr. 56/85 din 16 mai 2020

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020 prin care s-a declarat pe întregul teritoriu al Republicii Moldova starea de urgență în sănătatea publică pe perioada 16 mai - 30 iunie 2020, cu posibilitatea prelungirii termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice și a Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 11 din 15 mai 2020, care a stabilit asigurarea respectării stricte a unor măsuri de control și combatere a infecției de COVID -19, Dispun:

1. Prezenta Dispoziție vizează activitatea Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (în continuare: Institut) în perioada 16 mai - 30 iunie 2020;

2. Luând ca bază prevederile art. 28.1 din Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 11 din 15 mai 2020 (în continuare: HCNESP nr. 11 / 2020), se instituie un regim special de lucru, cu atragerea la serviciu doar a personalului stric necesar pentru asigurarea funcționalității Institutului și a entităților sale pentru anumite activități stabilite în comun și agreate de conducere. Vicedirectorul, conducătorii de proiecte, directorii de Centre, secretarul științific, contabilul-șef și șeful serviciului personal vor elabora săptămânal un grafic comun pentru Institut, care să asigure accesul fluidizat al personalului la serviciu;

3. Luând ca bază prevederile art. 2.9 și art. 28.2 din HCNESP nr. 11 / 2020, conducătorii de proiecte, directorii de centre, secretarul științific și șeful serviciului personal vor facilita desfășurarea muncii la distanță pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă și poate fi exercitată la domiciliu;

4. Luând ca bază prevederile art. 2.8 și art. 2.10 din HCNESP nr. 11 / 2020, conducătorii de proiecte,  directorii de Centre și șeful serviciului personal, împreună cu președintele Comitetului sindical al Institutului, vor asigura organizarea activității, instruirea personalului și amenajarea locurilor de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire conform Ghidului practic aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;

5. Luând ca bază prevederile art. 2.9 și art. 8 din HCNESP nr. 11 / 2020, personalul cu vârsta de peste 63 de ani, alte persoane care se regăsesc în zona de risc sau se află în condiții familiale de risc, vor continua activitatea de la distanță și se vor prezenta la locul de muncă doar la solicitarea conducerii Institutului sau a șefilor de entități. Persoanele care cad sub incidența acestor categorii vor prezenta conducătorilor de proiecte / directorilor de Centre sau șefului serviciu personal o dată la două săptămâni rapoarte privind activitatea desfășurată;

6. Luând ca bază prevederile art. 28.1 și art. 28.2 din HCNESP nr. 11 / 2020, personalul științific care activează prin cumul extern va continua activitatea de la distanță și se va prezenta la locul de muncă doar la solicitarea conducerii entității sau a Institutului. Persoanele care cad sub incidența acestei categorii vor prezenta conducătorului de proiect o dată la două săptămâni rapoarte privind activitatea desfășurată;

7. Luând ca bază prevederile art. 27 din HCNESP nr. 11 / 2020, se stabilește regimul special de lucru pentru desfășurarea activității de la 08.00 până la 16.30 și pauza de masă de la 12.00 până la 12.30, cu posibilitatea revenirii la orarul din trecut în funcție de evoluția situației epidemiologice;

8. Luând ca bază prevederile art. 11 și art. 22 din HCNESP nr. 11 / 2020, se interzice desfășurarea manifestărilor științifice și examinarea tezelor de doctor/doctor habilitat în ședințe publice  (centru, seminar științific de profil, consiliu științific specializat) în incinta Institutului. Manifestările de caracter științific / științifico-aplicativ se transferă sau se vor desfășura în regim online. Examinarea și susținerea tezelor de doctor / doctor habilitat pot fi organizate și desfășurate online, cu respectarea prevederilor ANACEC.

9. Conducătorii de proiecte, directorii de Centre și șeful serviciului personal vor întreprinde toate acțiunile necesare pentru informarea tuturor angajaților Institutului cu textul prezentei Dispoziții;

10. În funcție de evoluția situației epidemiologice din Republica Moldova, termenul indicat va fi revizuit și adus la cunoștință tuturor angajaților.

 

Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,

director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

 

 

DISPOZIȚIE

privind activitatea

Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

nr. 56/80 din 02 mai 2020

Dată fiind situația epidemiologică din Republica Moldova, luând ca bază pct. 6, în speță pct. 6.4, din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 6 din 26.03.2020 și conștientizând indispensabilitatea de a contribui eficient la acțiunile conjugate de combaterea coronavirusului de timp nou, Dispun:

1. Prevederile Dispoziției nr. 56/72 cu privire la activitatea Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice din 1 aprilie 2020 se extind până în data de 15 mai 2020, inclusiv, aplicându-se în continuare regimul special de lucru de la distanță;

2. Conducătorii de proiecte, directorii de centre, contabilul-șef și șeful serviciului personal vor prezenta directorului Institutului rapoarte săptămânale, în baza rapoartelor recepționate zilnic de la angajați, incluzând perioadele 04 - 08 mai 2020, 11  - 15 mai 2020;

3. Directorii de Centre și serviciul personal vor întreprinde acțiunile necesare de informarea tuturor angajaților Institutului cu prevederile prezentei Dispoziții;

4. În funcție de evoluția situației epidemiologice din Republica Moldova, termenul indicat va fi revizuit și adus la cunoștință tuturor angajaților.

Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,

director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

 

 

 

 

DISPOZIȚIE

privind activitatea Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

nr. 56/72 din 1 aprilie 2020

Dată fiind situația epidemiologică în agravare din Republica Moldova, luând ca bază dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și conștientizând indispensabilitatea de a contribui la acțiunile conjugate de combaterea coronavirusului de timp nou. Dispun:

1. Prevederile Dispoziției nr. 56/71 cu privire la activitatea Instituției Publice de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice din 19 martie 2020, cu precizările din cadrul Notei explicative din 24 martie 2020, se extinde până la 30 aprilie 2020, inclusiv;

2. Conducătorii de proiecte, directorii de centre, contabilul-șef și șeful serviciului personal vor prezenta rapoarte săptămânale, în baza rapoartelor recepționate zilnic de la angajați, incluzând perioadele 1 - 10 aprilie, 13 - 17 aprilie, 21 - 30 aprilie 2020;

3. Directorii de Centre și serviciul personal vor întreprinde acțiunile necesare de informarea tuturor angajaților Institutului cu prevederile prezentei Dispoziții;

4. În funcție de evoluția situației epidemiologice, termenul indicat va fi revizuit și adus la cunoștință tuturor angajaților.

Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,

director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și sociologice

 

 

DISPOZIȚIA

nr. 56/71 din 19.03.2020  cu privire la activitatea Instituției Publice

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Luând ca bază Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 320 din 16.03.2020 cu privire la activitatea organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării, Hotărârea Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei, nr. 18 din 11.03.2020 cu privire la îndeplinirea Hotărârii Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 6 din 10.03.2020 și Dispoziția nr. 56/67 din 12.03.2020 cu privire la activitatea Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice în perioada 10-22 martie 2020, DISPUN:

 1. Prevederile Dispoziției nr. 56/67 din 12.03.2020 cu privire la activitatea Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice în perioada 10-22 martie 2020 se extind până la 1 aprilie 2020.
 2. Directorii de centre și serviciul personal vor întreprinde acțiunile necesare pentru informarea tuturor angajaților Institutului cu privire la prevederile prezentei Dispoziții.
 3. Conducătorii de proiecte vor recepționa zilnic de la fiecare cercetător științific informația privind activitățile desfășurate pe marginea realizării temelor de plan și vor prezenta directorului Institutului un raport săptămânal privind activitățile realizate.
 4. Cercetătorii științifici care beneficiază de finanțare instituțională vor prezenta zilnic doctorului Alexandru S. Roșca informația cu privire la activitățile desfășurate pe marginea realizării temelor de cercetare științifică. Doctorul Alexandru S. Roșca va prezenta directorului Institutului raportul săptămânal cu privire la activitatea personalului științific de execuție care beneficiază de finanțare instituțională.
 5. Personalul de conducere și personalul auxiliar vor prezenta zilnic directorului Institutului rapoarte cu privire la activitatea desfășurată. Informația va fi stocată la secretarul științific, care va elabora rapoarte săptămânale.
 6. Rapoartele vor cuprinde perioada începând cu 10 martie 2020, inclusiv.
 7. În funcție de evoluția situației epidemiologice, termenul indicat va fi revizuit și adus la cunoștința tuturor angajaților.

 

Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,

director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și sociologice

 

 

NOTĂ EXPLICATIVĂ

la Dispoziția nr. 56/71 din 19.03.2020  cu privire la activitatea Instituției Publice

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

în perioada de până la 01.04.2020, inclusiv

 1. Toți angajații Institutului vor prezenta zilnic informația privind activitatea desfășurată.
 2. Personalul științific de execuție, indiferent de sursa de finanțare (prin programe de stat sau instituțională), va prezenta informația de rigoare conducătorilor de proiecte și directorilor de Centre.
 3. Personalul de conducere va prezenta informația directorului Institutului. Informația va fi stocată de secretarul științific.
 4. Personalul auxiliar va prezenta informația, în funcție de activitate, contabilului-șef sau șefului serviciului personal.
 5. Conducătorii de proiecte, directorii de Centre, contabilul-șef și șeful serviciului personal vor elabora rapoarte săptămânale (perioadele: 10-13 martie 2020; 16-20 martie 2020; 23-31 martie 2020). Rapoartele vor fi aprobate de directorul Institutului  și stocate de secretarul științific.
 6. Conducătorii de proiecte, directorii de Centre, contabilul-șef și șeful serviciului personal vor aduce la cunoștința tuturor angajaților prevederile prezentei Note.
 7. Vicedirectorul Institutului va exercita controlul asupra executării corecte și în termen a Dispoziției nr. 56/71 din 19.03.2020, cu explicațiile care se conțin în textul Notei explicative.

            

24.03.2020                                                                 Victor Juc, director